homeMessageMissionMinistryHistoryEventsContact
Praying, Healing, Life Giving Presence
 

East Meets West

 

Through the generosity of the Ukrainian Community Foundation of Philadelphia, Saint Basil Academy received a grant for the funding of Icon writing classes and a class trip to New York to visit the Ukrainian Museum and Ellis Island. The Ukrainian Community Foundation, located in Philadelphia, provides support for specific initiatives of cultural, educational, social service and religious organizations that seek to serve the Ukrainian-American community in Philadelphia.

 

Sister Susanne Matwijiw, OSBM, Art Instructor at Saint Basil Academy, is the director of the art grant and has begun to teach her students the art of iconography. Starting from the basics, Sister has the student prepare a sketch of the icon they wish to write. Choices of subjects include icons of the Blessed Mother, Christ or the Archangels Gabriel and Michael. Once having chosen their subject, Sister Susanne instructs them step-by-step in the writing of the icon. She also shares the theological and spiritual significance of each icon with her students. “I have wanted to do this project for years, but if it is done correctly it is cost prohibitive. I thank God for the grant from the Ukrainian Foundation that made this experience possible,” said Sr. Susanne. She continued, “The students are deeply touched by the project. There is a prayerful silence while they work and when they get stuck they ask God to guide their hand. The girls are finding inside themselves a talent they did not know they had and the deeper understanding of Eastern spirituality they are gaining is a benefit that cannot be measured as either a current or lifelong value.”

 

 

 

The students in both the Art I and Art II classes, as well as the upper level independent art students, are taking part in the icon experience. Siena Wanders, a freshman, reflected, “I am not Ukrainian but I like learning the culture and how important icons are in the Eastern tradition.” Siena continued, “When I researched icons online to find one that I wanted to do, I thought, I can never do that! But Sister taught us every step one at a time.” She concluded, “I also really liked learning about the meaning of the colors in making icons.”

 

Ms. Gwen Coté Principal and initiator of the grant application, commented, “ This project has the ability to reach down and touch the very soul of the students. It is impressive to watch the students working on their icons. There is an attitude of prayer in the room and the quality of the results is awe-inspiring. The icons hold spiritual beauty that comes from the heart of the students and their icons will no doubt be a lifelong treasure.”

This is just one of the many ways that the east meets the west at Saint Basil Academy. Saint Basil Academy is a private college preparatory high school for girls located in Montgomery County. The school was founded in 1931 by the Sisters of the Order of Saint Basil the Great. Nurtured by the spiritual and cultural richness of its Ukrainian Catholic heritage, the Academy provides a diversified curriculum that respects the individual needs. Enrollment is open for the 2016-2017 class. Contact the Admissions Office at the Academy to reserve a seat.

 

Схід Стрічається із Заходом

Через щедрість Української Громадської Фундації Філадельфії, Академія Святого Василія Великого одержала субсидію на уфундування кляс писання ікон та на прогульку до Ню Йорку відвідати Український Музей та “Еліс Айленд.” Українська Громадська Фундація, яка міститься у Філадельфії, дає підтримку на специфічні ініціятиви культурних, освітніх, суспільних та релігійних організацій, котрі шукають служити українсько-американській громаді у Філадельфії.

Сестра Сузанна Матвіїв, ЧСВВ, учителька мистецтва в Академії Святого Василія Великого, є виконавцем цієї субсидії і вже почала навчати своїх учениць мистецтво іконографії. Починаючи із основами, Сестра навчає як виготувати ескіз ікони, яку учениця хоче писати. Ікони, які ці дівчата малюють можуть представляти Пресвяту Богородицю, Ісуса Христа, або Архангелів Гавриїла або Михаїла. Вибравши тему, Сестра Сузанна навчає крок-за-кроком як писати цю ікону. Також, вона ділиться теологічним і духовним значенням кожної ікони. “Я вже роками хотіла робити цей проєкт, але щоби зробити його правильно, фінансові видатки є дуже великі. Я дякую Богу за цю субсидію від Української Громадської Фундації, що це уможливило,” сказала Сестра Сузанна. Сестра продовжує, “Цей проєкт глибоко торкає наших учениць. Відчута молитовна тишина, як вони працюють, і як застрягають, просять Бога, щоби провадив їхню руку. Дівчата в собі знаходять талант, який не знали, що мають, та глибше зрозуміння східньої духовності є користь, якої не можна зміряти як теперішньою або життєвою вартістю.”

Учениці першого та другого рівня, як і вищого рівня самостійних курсів, беруть участь в цім проєкті. Сієна Вандерс, учениця дев’ятої кляси, поділилася, “Я не є українкою, але люблю вчитися про українську культуру, і про важливість ікон у східньому обряді.” Cієна продовжує, “Як я шукала на мережі за іконою, щоби виконати, я подумала, що я ніколи цього не зможу зробити! Але, Сестра навчила нас кожний крок, один нараз.” Вона кінчає, “Я також дуже зацікавилася вчитися про значення красок в іконографії.”

Пані Ґвен Коте, директорка та ініціатор аплікації на цю субсидію поділилася, “Цей проєкт має можливість увійти в саму душу кожної учениці. Є дуже вражаюче дивитися на працю кожної дівчини. Є молитовний настрій в клясі, та результати є благоговійні. Ікони відзеркалюють духовну красоту, яка виходить із серця учениць, та їхні ікони напевне будуть життєвим скарбом.”

Це є один із багатьох способів, яким Схід сходиться із Заходом в Академії Святого Василія Великого. Академія Святого Василія Великого, положена у Монтґомері Кавнті біля Філадельфії, є приватна дівоча середня школа, яка підготовляє до дальших наук в університеті. Школа заіснована в 1931-ому році Сестрами Чину Святого Василія Великого. Живленні духовним та культурним багатством українського католицького походження, Академія подає різноманітні курси, які поважають індивідуальні потреби. Реєстрація на 2016-2017 рік є відкритою. Просимо дзвонити до реєстраційної канцелярії (215-885-3771) щоби запевнити місце.

Latest Events at the Jesus, Lover of Humanity Province

D’Angelo selected as new Principal at Saint Basil Academy - 2017

GREAT FAST VESPERS CELEBRATION IN FOX CHASE - 2017

Sister Bohdonna Podney - 1916 - 2017

Check Presentation - 2017

“Lock-In” Youth Retreat - 2017

Celebrating Metropolitan Archbishop’s Feast Day as Fox Chase - 2016

Saint Basil Academy Choir Carol at the Motherhouse - 2016

Sr Elizaveta speaks about the Blessed martyrs - 2016

Basilan Volunteer Mission Trip To Ukrainian- 2017

Pilgrimage - 2016

BASILIAN SISTERS CELEBRATE JUBILEES - 2016

BASILIAN VOLUNTEER TEAM MISSION TRIP TO UKRAINE - 2016

BASILIAN ASSOCIATES OF PARMA RENEW COVENANT

SISTERS OF THE ORDER OF SAINT BASIL THE GREAT GATHER IN COMMUNAL MEETING- 2016

Pilgrimage: A Brief History of a Long and Beloved Tradition

Women's Day Scranton PA- 2016

Women's Day Washington DC- 2016

We Are Sisters - 2016

Sister Bohdonna, OSBM 100 Years

Sister Emellia (Mildred) Prokopik, OSBM 1920–2015

Nativity Greetings– 2015

Sr. Josaphat Eulogy– 2015

Sr. Emellia Eulogy– 2015

Celebrating Sr. Joann– 2015

East Meets West– 2015

Manor College Selects New President – 2015

Womens Day of Prayer– 2016

BASILIAN VOLUNTEER TEAM PAYS GOODWILL VISIT TO UKRAINE – 2015

BASILIAN SISTERS CELEBRATE SUMMER JUBILEES – 2015

MSGR. APPLEYARD CONDUCTS BASILIAN RETREAT – 2015

84th ANNUAL BASILIAN PIGRIMAGE FOCUSES ON THE FAMILY – 2015

SISTERS OF SAINT BASIL HOLD CHAPTER OF ELECTIONS – 2015

BASILIAN Election Announcement – 2015

BASILIAN SPIRITUALITY CENTER HOLDS ICON WORKSHOPS – 2015

Pilgrimage 2015

ECED Holds Spring Meeting – 2015

Sister Paula Jacynyk, OSBM 1930 – 2015

BASILIAN SISTERS HOST RETIREMENT LUNCHEON FOR JOAN CROMPTON

COME AND SEE OPEN HOUSE 2015

NEW MEMBER ENTERS BASILIAN ASSOCIATE PROGRAM

BASILIAN SPIRITUALITY CENTER WELCOMES NEW DIRECTOR 2015

SBA FRESHMEN SPEND DAY OF SERVICE AT BASILIAN MOTHERHOUSE 2015

Woman's Day 2015

SISTER BOHDONNA CELEBRATES 99TH BIRTHDAY

BASILIAN SISTERS SEEK VOLUNTEERS FOR HUMANITARIAN MISSION IN UKRAINE

SISTER MARINA HONORED FOR YEARS OF SERVICE

BASILIAN SISTERS BRING COMFORT TO THE SICK

Sister Bohdonna’s Feast Day—12-27-13

BASILIAN SISTERS AND ASSOCIATES WELCOME ARCHBISHOP STEFAN 2014

Governance Commission Meets in Fox Chase 2014

Sisters Attend Episcopal Consecration

Sister Mary Michael Bayda, OSBM Falls Asleep In The Lord

Why I go to Church Video

St. Basil Academy Open House 2014

NEW SBA PRINCIPAL LOOKS FORWARD TO ACADEMIC YEAR

BASILIAN SISTERS BID FAREWELL TO MOTHERHOUSE CHAPLAIN

BASILIAN ASSOCIATES OF PARMA HOLD DAY OF PRAYER

BASILIAN SISTERS CONTINUE TO FACE THE FUTURE WITH HOPE

SISTERS OF ST. BASIL ESTABLISH BASILIAN LEGACY COMMITTEE

TWO BASILIAN SISTERS CELEBRATE GOLDEN JUBILEES

Annual Pilgrimage to Honor Metropolitan Sheptytsky Sunday October 5, 2014

“MOTHERS IN PRAYER” CONVENE AT BASILIAN MOTHERHOUSE

DAY OF REFLECTION FOR YOUTH AT BASILIAN SPIRITUALITY CENTER 2014

Barn Sale Held April 4-5, 2014

March 15, 2014 - 3rd Workshop on Christ Our Pascha

BASILIAN ASSOCIATES WELCOME NEW MEMBER 2014

National Catholic Sisters Week contest 2014

BASILIAN SISTERS RESUME PLANNING SESSIONS

Sisters of Saint Basil the Great Support Ukraine's Struggle for Democracy & Human Dignity

Letter of Support to Ukraine

HELEN CHAYKOWSKY HONORED FOR SERVICE TO ST. BASIL ACADEMY 2014

BASILIAN MOTHERHOUSE EMPLOYEES HONORED FOR SERVICE 2014

Ukraine Mission 2014

ARCHBISHOP STEFAN GREETED BY BASILIAN COMMUNITY 2014

St. Basil Academy Appoints New Principal 2014

BASILIAN SISTERS HOLD AFTERNOON OF PRAYER & REFLECTION 2013

BASILIAN SISTERS HOLD FALL COMMUNITY DAYS 2013

Vatican Radio: Liturgy To Ukraine - July 2013

SAINT BASIL ACADEMY WELCOMES NEW ADMINISTRATION

Workshop October 19th 2013: Partakers of the divine nature

Sister Maria Nadia Barusewycz

82nd Annual Pilgrimage to the Mother of God

BASILIAN SISTERS CELEBRATE JUBILEES

BASILIAN SISTERS HOLD COMMUNITY DAYS

Ukraine Visited by Basilian Volunteer Outreach

10th General Chapter Meeting of the Sisters of the Order of St. Basil the Great

THREE BASILIAN SISTERS CELEBRATE GOLDEN JUBILEES

PARMA EPARCHY WELCOMES BASILIAN ASSOCIATES

SISTER CARLA HERNANDEZ HONORED

Growing Greener Tree Planting Project

Sister Mary Bernarda, OSBM, Honored for Her Ministry in Ukraine

Rev. Dr. Oleh Kindiy: Theology and Catechetical Teaching in St. Basil's Anaphora

One in Spirit: Basilian Associate Program

Sister Mary Isidore Gilewitch, OSBM, entered into her eternal glory

Ukraine Mission 2013

Come and See Weekend 2013

Vocation Awareness 2013

Ukrainian Sisters of St. Basil Working to Revive Yavoriv Monastery 2012

Come and See Weekend Fall 2012

St. Basil Academy Open House 2012

Annual Pilgrimage 2012

Discernment Weekend 2012

Sister M. Cornelia Shevchuk, OSBM, falls asleep in the Lord

Patriarchal Catechetical Commission Meets 2012

Basilian Volunteer Program: Ukrainian Orphan Ministry 2012

Sister Barbara Terefenko, OSBM, falls asleep in the Lord

Abington Township Recognition of the Sisters of the Order of Saint Basil the Great

Sixtieth Anniversary of Sister Miriam Claire Kowal, OSBM, Celebrated on June 30, 2012

In Celebration of a Dedicated Life to the Church

Sister Germaine Senita, OSBM, Celebrates 50 Years in Religious Life

Very Reverend Daniel Troyan Celebrates Thirty Years of Priesthood

"Popcorn & a Movie"

Come & See Weekend 2012

St. Basil's Academy Ground Breaking 2011

Centennial Celebration Home

Orphanage Fund 2010

Pilgrimage 2010

Pilgrimage October 2-3, 2010

Chapter Installation 2010

Golden Jubilee Celebration 2010

Youth Day 2010

Basilian Centennial Committee Meeting 2010

Basilian Centennial Preparation

Spring Community Days 2010

2009 Pilgrimage under the Protection of the Mother of God

Basilian Legacy Institute

60th Jubilee Celebration

Book-signing and Presentation with Dr. Alexander Lushnycky

2009 Community Days

Sister Lydia Anna Sawka, OSBM 25th Jubilee

2008 Pilgrimage under the Protection of the Mother of God

Ukraine's First Lady Visits Pittsburgh

2008 Community Days

Visit From Melanne Verveer

665 Years of Ministry

2008 50th Jubilees

Golden Memories Reunion

Eagle Scout Project

Seal of the Sisters of the Order of Saint Basil the Great

 

Access Webmail | Contact Us

Directions to the Motherhouse | Email the Webmaster 

 
710 Fox Chase Road
Fox Chase Manor, PA 19046
215 379-3998